Systém referenčních dokumentů

Systém referenčních dokumentů (SRD) d20 je výtah pravidel hry Dungeons & Dragons 3.5 edice, který na svých stránkách zdarma uveřejňuje, a všem hráčům volně k dispozici dává, vydavatel D&D, společnost Wizards of the Coast. Uveřejňováním překladu SRD neporušujeme žádná autorská práva, jak je stanoveno v jejich Veřejné herní licenci (Open Game Licence, OGL) a zároveň dáváme předem svolení k používání a dalšímu uveřejňování našich překladů a produktů komukoli, kdo se opět bude držet znění OGL.

d20 System Logo

Originální znění OGL najdete na adrese http://www.wizards.com/d20/files/v35/Legal.rtf.

Tuto Veřejnou herní licenci si můžete přečíst v úplném znění i v češtině, přeložili jsme ji pro Vás.